top of page

Om oss

Hva fokusere vi på under opdpragsløsningen

5463c7_82022d8e00ca4b908b4b6517f19f2fa8~mv2.jpg

Ledelses - filosofi

Verdibasert ledelse handler om å gi retning og sette standard for hva som er akseptert. Påvirkning skjer da gjennom intensjoner, tilpasset situasjonen. 

Verdier vi fokuserer på kundens verdier og leder/veileder basert på dem.

Intensjon inneholder hva vi skal oppnå (mål) og hvorfor (hensikt). Dette er viktig 

Situasjonsbestemt ledelse betyr at lederatferden tilpasses ut i fra situasjonen man befinner seg i.

Lederutvikling og teambuilding

Styring og ledelse

Styring og ledelse er viktig for effektiviteten til en gruppe. Når du er effektiv, brukes minst mulig fysiske og mentale ressurser for å oppnå ønsket resultat. 

Styring er indirekte og systembasert påvirkning av virksomheten ved bruk av verktøy som struktur, strategi, mål, resultat, risiko eller prosedyrer. 

Ledelse er direkte og dialogbasert påvirkning av atferden til medarbeidere, basert på relasjonen mellom menneskene i organisasjonen. 

 

De beste mestrer både styring og ledelse. Sannsynligheten for et godt resultat styrkes ved at ressursene brukes fornuftig forutsigbart og forsvarlig. 

Ledelse- og medarbeiderverktøy

Vi kan introdusere dere for våre egenutviklede verktøy for både alle medarbeidere og for ledere. 

Hukseordert er HOLDFAST.

Medarbeiderverktøy HOLD:

Handlekraft

Omsorg

Loyalitet

Dyktighet

Ledereverktøy FAST:

Formuler intensjonen/forventing

Ansvarsfordeling

Støtt ved behov

Tilsyn når nødvendig

DSC_1284.JPG

Debrief, tilbakemelding og refleksjon

Debrief: En samtale mellom de som var involvert i en hendelse. Målet er å skape felles forståelse av hendelsen og ta opp det som har verdi for utvikling av individet og gruppen. Hva skjedde? Hvorfor skjedde det? Hvordan gjøre det bedre? 

Refleksjon: Se tilbake — systematisere tankeflyten — få ny perspektiver — bli klokere. 

Tilbakemelding: Det å gi og få tilbakemelding på både oppgave og relasjon er helt nødvendig for å være på topp og for at en bedrift skal være lærende.

5463c7_aa6cd5887bcd4c9cacb6d12ed0972d15~mv2.jpg

Våre ansatte

20220721_132645010_iOS.jpg

Henrik L. Økland

35 år

Gift

1 barn

Småbruk, Friluftsliv, Orientering, Motorsykkel

Rolle i Oppdraget AS

 • Leder markedsføring, nettverksbygging og salg

 • Samler og lærer hva bedriftens og kundens behov er

 • Planlegger og leder gode oppdrag

 • Skal helst ha alt ferdig i går

Erfaring

 • Etablerte Oppdraget AS i 2022

 • Ansatt i Forsvaret fra 2006-2021

 • 15 års erfaring med lagsbygging og lederutvikling fra Heimevernet, Hærens- og Luftforsvarets befalsskole. 

 • Bachelor i Samfunnsplanlegging og kommunikasjon

DSC09256a.JPG

Magne Sørvig

40 år

Gift

Friluftsliv, løping.

Rolle i Oppdraget AS

 • Leder lederutvikling og planarbeidet

 • Analyserer markedet og endringer

 • Planlegger og leder gode oppdrag

 • Skal helst ha kontroll på alle faktorer først

Erfaring

 • Etablerte Oppdraget AS i 2022

 • Ansatt i Arkivverket fra 2020 - 2022

 • Ansatt i Forsvaret fra 2002-2020

 • 17 års erfaring med lagsbygging og lederutvikling fra blant annet Luftforsvarets befalsskole, Etterretningshøyskolen og Heimevernet.

 • Master i Statsvitenskap og ledelse

bottom of page