top of page

Hvordan vi bygger lag

Oppdatert: 29. jun. 2023

Det meste av produksjon og tjenesteutvikling skjer på lavt nivå i organisasjonen. Men hvor mye tid settes egentlig av til å bygge effektive lag på dette nivået?

Du kan ta buss til mange av våre oppdrag i Setesdalen.
Sammen på vei mot toppen. Foto: Magne Sørvig

Felles forståelse og aksept

Det er viktig på grunn av verdiskapningen til virksomheten. Den skjer i hovedsak av mennesker på de laveste nivåene i organisasjonen. Den operative kjerne kalles de på fagspråket.


Den operative kjernen er gitt noen ressurser for å løse noen arbeidsoppgaver. Enten finner menneskene uformelt sammen for å løse oppgaven eller så kan de være bevisst organisert i grupper.


Organiserte grupper har normalt en formell arbeids- og autoritetsfordeling. Men det kreves noe mer for å bli effektive lag. Felles målforståelse, gjensidig arbeidsdeling og en akseptert rollefordeling er nødvendig [1].


Felles målforståelse gir enighet om ønsket fremtidig tilstand. Mål skaper motivasjon bak handlinger og gir grunnlag for mentale modeller som reduserer behovet for koordinering. "Jeg vet hva makkeren min kommer til å gjøre i denne situasjonen".


Gjensidig arbeidsdeling gir ansvar og grenser for hva den enkelte skal gjøre. Det er viktig for å skape dyktige spesialister, sikre parallelle prosesser og unngå merarbeid. Faren er at noen prioriterer egne interesser fremst. Målforskyvning kaller vi det da.


Akseptert rollefordeling gir formell og uformell beslutningsmyndighet innad i laget. Hvem bestemmer egentlig hva som er gode og riktige handlinger? Her er lojalitet og tillit viktig for at man klarer å dra i samme retning.

Historisk kamp på Sør Arena
Historisk kamp på Sør Arena. Foto: Magne Sørvig

Klare psykologiske kontrakter

På lørdag vår jeg så heldig å bli invitert på en historisk startkamp på Sør Arena. Gledelig var det selvfølgelig også at det ble seier i den første offisielle hjemmekampen til Start Kvinner.


Mens jeg fulgte kampen så ble jeg oppmerksom på nr 7. Hun heter Ina. Fryktløs løp hun inn i dueller, visste intuitivt hvor ballen kom, plasserte seg ofte riktig og skapte sjanser.


Det fikk meg til å tenke på lagbygging. Ikke fotballag spesielt, men lagbygging generelt. Samspillet i startlaget klarte å utnytte styrken til Inas yteevne og teknikk. For at et slikt samspill skal fungere optimalt, kreves det felles forståelse og aksept for "reglene" som gjelder innad i laget. De beste lagene forankrer dette i tydelige psykologiske kontrakter.


Vår tilnærming

Vi Oppdraget i har bakt denne kunnskapen inn i vår tilnærming til lagbygging. Metoden er overførbar til alle bransjer som ønsker å utvikle seg fra grupper til gode og effektive lag.


Yteevne, både fysisk og mentalt. Målet er å ha et hode og en kropp som spiller på lag. God form er sjeldent et hinder for å løse en oppgave. Hvis man bruker mindre mental og fysisk energi på en oppgave, kan man stå i arbeidet over tid. Noen kaller det å være robust. Det gjør at man tåler både daglige og uforutsette utfordringer bedre.


Teknikk for å løse oppgaver på best mulig måte. Enten individuelt eller i samarbeid med andre. God teknikk reduserer betydelig bruk av mental og fysisk energi. I tillegg reduserer det bruk av andre ressurser og skaper effektivitet. De som i voksen alder har prøvd å lære seg teknikken for å svømme crawl vet hva jeg snakker om.


Samhandling knytter sammen gode individualister. I likhet med teknikk, så mangedobler samhandling lagets potensielle effektivitet. Mange husker det Egil «Drillo» Olsen fikk til med Norge. Enkeltspillerne var i utgangspunktet teknisk underlegne mange av motstanderne, men presterte allikevel bedre sammen som lag.


Vi bygger lag ved å gi mennesker ekte opplevelser i fantastisk natur. Det gir ekte følelser og læring som sitter i kroppen over lang tid. Vi mener dette gir en utvikling som det er vanskelig å oppnå inne på seminarer og foredrag.


Som Henrik sier. Du må gjøre, ikke bare høre.Tar du oppdraget?


[1] Lesetips for den faglige interesserte: Jacobsen, D. I. (2016). Engangsorganisasjonen: Organisering og ledelse av prosjekter. Fagbokforlaget.

99 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comentarios


bottom of page